Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

FALL 2 Season Athletics Update

Good afternoon,

On Thursday February 11th , the Worcester Public Schools School Committee voted to approve the FALL 2 season of High School Athletics. The FALL 2 season will begin on February 22nd through April 25th. The sports that are included in the FALL 2 season are Field Hockey, Boys/Girls Cross Country, Boys/Girls Soccer, Boys Golf, Football, Girls Volleyball, Cheerleading/Dance, and Unified Basketball.

Boys/Girls Indoor Track has been moved from a FALL 2 sport to an outdoor Spring sport.

Football practice/tryouts can begin on February 22nd and all the other sports listed above can begin their practices/tryouts on March 1st. I ask that you reach out to your individual schools or coaches to find out the exact start date and time for the sport that you are interested in playing. The coaches will have the necessary paperwork that all student athletes and parents will need to have signed before anyone starts to play.

Students who decide to travel out of state during school vacation week must adhere to the Massachusetts state travel order when they return. Some students may not be able to start practices or tryouts right away, if they are not in compliance with the state travel order. All FALL 2 sports are currently being placed into team PODS so that we can figure out the game schedule for each school and each sport. Once the schedules are completed, we will share that information with the coaches and the schools, and they will share them with their student athletes and families.

Finally I ask that everyone stay healthy and safe by wearing a mask, washing their hands, and socially distancing themselves from others .We are very excited about the return of High School Athletics in the Worcester Public Schools. In order to have a successful FALL 2 season it is vital that everyone does their part to protect themselves and others around them from the spread of the Coronavirus. As we embark on the FALL 2 season, please know that we will do our best to try and give every student athlete a great athletic experience and opportunity to play High School sports. We look forward to seeing the student athletes play and at the same time keeping everyone as healthy and safe as possible.

Sincerely,

David Shea
Director of Athletics
Worcester Public Schools

Mirëdita,

Të Enjten 11 Shkurt, Komiteti i Shkollave Publike të Worcester-it votoi të miratojë sezonin VJESHTE (FALL) 2 të Atletikës së Shkollave të Mesme. Sezoni VJESHTE 2 do të fillojë më 22 Shkurt dhe do të zgjasë deri më 25 Prill. Sportet që përfshihen në sezonin VJESHTE 2 janë Hokej në Fushë, Atletikë në Natyrë (Cross Country) për Djem / Vajza, Futboll (Soccer) për Djem / Vajza, Golf për Djem, Futboll, Volejboll për Vajza, Nxitëse Tifozash (Cheerleading) / Vallëzim, dhe Basketboll i Unifikuar.

Atletika në Salla të Mbyllura për Djem / Vajza është zhvendosur nga një sport VJESHTE 2 në një sport Pranvere në natyrë.

Stërvitjet / provat e futbollit mund të fillojnë në 22 Shkurt dhe të gjitha sportet e tjera të listuara më sipër mund të fillojnë stërvitjet / provat e tyre në 1 Mars. Unë kërkoj që ju të kontaktoni me shkollat ose trajnerët tuaj individualë për të mësuar datën dhe kohën e saktë të fillimit për sportin që ju intereson të luani. Trajnerët do të kenë dokumentet e nevojshme që të gjithë nxënësit atletë dhe prindërit do të duhet të firmosin përpara se dikush të fillojë të luajë.

Nxënësit që vendosin të udhëtojnë jashtë shtetit gjatë javës së pushimit të shkollës duhet të respektojnë urdhrin e udhëtimit të shtetit të Massachusetts kur të kthehen. Disa nxënës mund të mos jenë në gjendje të fillojnë stërvitjet ose provat menjëherë, nëse nuk janë në përputhje me urdhrin e shtetit për udhëtimet.

Të gjitha sportet VJESHTE 2 aktualisht po vendosen në ekipe PODS në mënyrë që të mund të gjejnë orarin e lojës për secilën shkollë dhe secilin sport. Sapo të përfundojnë oraret, ne do t'i ndajmë ato informacione me trajnerët dhe shkollat, dhe ata do t'i ndajnë ato me nxënësit e tyre sportistë dhe familjet.

Së fundmi unë kërkoj që të gjithë të qëndrojnë të shëndetshëm dhe të sigurt duke mbajtur maskën, duke larë duart dhe duke u distancuar shoqërisht nga të tjerët. Ne jemi shumë të lumtur për kthimin e Atletikës së Shkollave të Mesme në Shkollat Publike Worcester. Në mënyrë që të kemi një sezon të suksesshëm VJESHTE 2 është jetike që të gjithë të bëjnë pjesën e tyre për të mbrojtur veten dhe të tjerët përreth tyre nga përhapja e Koronavirusit. Ndërsa fillojmë sezonin VJESHTE 2, ju lutemi ta dini se ne do të bëjmë më të mirën për të provuar dhe për t'i dhënë çdo nxënësi sportist një përvojë të shkëlqyer atletike dhe mundësi për të luajtur sporte të Shkollës së Mesme. Ne mezi presim të shohim nxënësit sportistë të luajnë dhe në të njëjtën kohë t'i mbajmë të gjithë sa më të shëndetshëm dhe të sigurt.

Sinqerisht,

David Shea
Drejtor i Atletikës
Shkollat Publike Worcester

शुभ दिन,

बिहीबार फेब्रुअरी 11 मा, Worcester Public Schools को विद्यालय समितिले हाइ स्कूल खेलकूदको FALL 2 सिजन स्वीकृत गर्न भोट गर्‍यो। FALL 2 सिजन फेब्रुअरी 22 देखि सुरु भएर अप्रिल 25 सम्म हुनेछ। FALL 2 सिजनमा समावेश भएका खेलकूदहरू भनेका फिल्ड हक्की, केटा/केटीहरूको क्रस कन्ट्री, केटा/केटीहरूको सकर, केटाहरूको गल्फ, फुटबल, केटीहरूको भलिबल, चियरलिडिङ/नृत्य र एकीकृत बास्केटबल हुन्।

केटा/केटीहरूको भित्री ट्र्याक FALL 2 खेलकूददेखि बाहिरी स्प्रिङ खेलकूदमा सारिएको छ। फुटबल अभ्यास/पूर्व परीक्षणहरू फेब्रुअरी 22 मा सुरु हुन सक्छन् र माथि सूचीबद्ध गरिएका सबै खेलकूदका अभ्यास/पूर्व परीक्षणहरू मार्च 1 मा सुरु हुन सक्छन्। म तपाईंलाई खेल्न इच्छुक हुनुभएको खेलकूदको लागि सटीक सुरुवात मिति र समय फेला पार्न आफ्नो व्यक्तिगत विद्यालय वा कोचहरूलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्छु। कोचहरूले सबै विद्यार्थी खेलाडी र अभिभावकहरूलाई कोही पनि व्यक्तिले खेल्न सुरु गर्नु अघि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यक कागजीकार्य पूरा गर्न लगाउनुहुनेछ।

विद्यालयको छुट्टी सप्ताहको अवधिमा राज्य बाहिर यात्रा गर्न निर्णय लिएका विद्यार्थीहरूले तिनीहरू फर्किँदा Massachusetts को राज्य यात्राको पालना गर्नुपर्छ। केही विद्यार्थीहरूले राज्य यात्राको आदेशसँग अनुपालना नगरेमा, तिनीहरू तत्कालै अभ्यास वा पूर्व परीक्षणहरू सुरु गर्न सक्षम नहुन सक्छन्। सबै FALL 2 खेलकूदहरू हाल PODS टोलीमा राखिएका छन् जसकारण हामीले प्रत्येक विद्यालय र खेलकूदको लागि खेलको तालिका पत्ता लगाउन सक्छौं। तालिकाहरू पूरा भइसकेपछि, हामी उक्त जानकारी कोच र विद्यालयहरूसँग साझा गर्नेछौं र उहाँहरूले तिनीहरू आफ्ना विद्यार्थी खेलाडी र परिवारहरूलाई साझा गर्नुहुनेछ।

अन्तमा म सबैजनालाई मास्क लगाएर, आफ्ना हातहरू धोएर र अरूहरूबाट आफै सामाजिक दूरी कायम राखेर स्वस्थ र सुरक्षित रहन अनुरोध गर्छु। हामी Worcester Public Schools मा हाइ स्कूल खेलाडीहरू फर्किने कुरा बारे एकदमै उत्साहित छौं। FALL 2 सिजनलाई सफल गराउनको लागि, सबैजनाले आफूलाई र आफ्नो वरिपरिका अन्य मानिसहरूलाई कोरोनाभाइरसको फैलावबाट सुरक्षित राख्न आफ्नो काम गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले FALL 2 सिजन सुरु गर्ने भएकाले, कृपया हामीले प्रत्येक विद्यार्थी खेलाडीलाई उत्कृष्ट खेलकूद अनुभव र हाइ स्कूलका खेलकूदहरूमा खेल्ने अवसर दिने प्रयास गर्न र दिन आफ्नो सक्दो गर्नेछौं भन्ने कुरा जान्नुहोस्। हामी विद्यार्थी खेलाडीहरू खेलेको हेर्न र सोही समयमा सबैजनालाई सकेसम्म स्वस्थ र सुरक्षित राख्ने अपेक्षा गर्दछौं।

भवदीय,

David Shea
खेलकूद निर्देशक
Worcester Public Schools

Boa tarde

Na quinta-feira, 11de fevereiro, o Comitê das Escolas Públicas de Worcester votou para aprovar o programa “Athletics” do Ensino Médio (High School) da temporada de OUTONO 2. A temporada de OUTONO 2 começará em 22 de fevereiro e irá até 25 de abril. Os esportes que estão incluídos na temporada OUTONO 2 são Hóquei de Campo, “ Cross Country” Masculino e Feminino, Futebol (Soccer) Masculino e Feminino, Golfe Masculino, Futebol (americano), Voleibol Feminino, Líder de Torcida (Cheerleading)/Dança e Basquete Unificado (Unified Basketball).

Corrida de Pista Coberta (Indoor Track) Masculina e Feminina foi mudada de um esporte de OUTONO 2 para um esporte de Primavera ao ar livre.

Os treinos/testes (tryouts) de futebol (americano) podem começar em 22 de fevereiro e todos os outros esportes listados acima podem começar seus treinos/testes no 1º de março. Peço que você entre em contato com sua escola individual ou treinador para saber a data e hora exata de início para o esporte que você está interessado(a) em jogar. Os treinadores terão a papelada necessária que todos os estudantes atletas e seus pais precisarão ter assinado antes que alguém comece a jogar.

Estudantes que decidirem viajar para fora do estado durante a semana de férias escolares devem aderir à ordem de viagem do estado de Massachusetts quando voltarem. Alguns estudantes poderão não ser capazes de iniciar práticas ou testes imediatamente se não estiverem em conformidade com a ordem de viagem do estado.

Todos os esportes OUTONO 2 estão sendo colocados em “PODS” de equipe para que possamos perceber o cronograma de jogos para cada escola e cada esporte. Assim que os horários estiverem concluídos, compartilharemos essas informações com treinadores e escolas, e eles compartilharão com seus estudantes atletas e famílias.

Finalmente peço que todos permaneçam saudáveis e em segurança usando uma máscara, lavando as mãos e socialmente se distanciando dos outros. Estamos muito entusiasmados com o retorno do programa “Athletics” do Ensino Médio (High School) às Escolas Públicas de Worcester. Para termos uma temporada de sucesso no OUTONO 2 é vital que todos façam sua parte para se protegerem a si mesmos e a outros ao seu redor contra a propagação do Coronavírus. Ao embarcarmos na temporada de OUTONO 2, saibam que faremos o nosso melhor para tentar dar a cada estudante atleta uma grande experiência atlética e a oportunidade de praticar esportes no Ensino Médio (High School). Estamos ansiosos para ver os estudantes atletas jogarem e, ao mesmo tempo, manter todos o mais saudável e seguros possível.

Sinceramente,

David Shea
Diretor de “Athletics”
Escolas Públicas de Worcester

Buenas tardes,

El día jueves 11 de febrero, el Comité de las Escuelas Públicas de Worcester votó para aprobar la segunda temporada de otoño para las actividades deportivas de secundaria. La segunda temporada de otoño comenzará desde el 22 de febrero hasta el 25 de abril. Los deportes que se incluirán en esta segunda temporada de otoño son: hockey, Cross Country para niños(as), fútbol para niños(as), golf para niños, fútbol americano, voleibol para niñas, animación deportiva(cheerleading, en inglés)/baile y baloncesto unificado.

El atletismo de interior para niños(as) ha sido movido de la segunda temporada de otoño a un deporte al aire libre durante la primavera.

Las prácticas/pruebas de fútbol americano podrán empezar el 22 de febrero y todos los demás deportes enumerados anteriormente comenzarán sus prácticas/pruebas el 1 de marzo. Les sugerimos que se comuniquen con sus escuelas o entrenadores directamente para obtener mayor información sobre la fecha y hora exacta del deporte que les interesaría practicar. Los entrenadores tendrán toda la documentación necesaria la cual deberá ser firmada por todos los estudiantes deportistas y sus padres antes de que comenzar a jugar.

Los estudiantes que decidan viajar fuera del estado durante la semana de vacaciones deberán cumplir con las normas establecidas por el estado de Massachusetts cuando regresen. Algunos de los estudiantes no podrán comenzar las practicas o pruebas de inmediato, si no cumplen con las normas del estado al viajar. Todos los deportes de la segunda temporada de otoño actualmente están siendo colocados en los PODS de los equipos para que podamos determinar el calendario de juegos para cada escuela y cada deporte. Una vez que se hayan completado los horarios, compartiremos la información con los entrenadores y las escuelas, quienes se encargaran de compartirlos con sus estudiantes deportistas y sus familias.

Finalmente, les solicitamos a todos que se mantengan saludables y seguros usando una mascarilla, lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento social entre unos y otros. Estamos emocionados por el regreso de la temporada deportiva de la secundaria a las Escuelas Públicas de Worcester. Para poder tener una segunda temporada de otoño exitosa, es vital que todos hagan su parte, se protejan a sí mismos y protejan a los que los rodean para evitar la propagación del Coronavirus. A medida que nos embarcamos en la segunda temporada de otoño, queremos que sepa que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para intentar brindar a cada estudiante deportista una gran experiencia deportiva y la oportunidad de participar en los deportes de secundaria. Estamos ansiosos por ver jugar los estudiantes deportistas y al mismo tiempo mantener a todos saludables y seguros.

Atentamente,

David Shea
Director de Deportes
Escuelas Públicas de Worcester

Mema wo aha,

Wɔ Yawoada Ogyefoɔ 11 ɛtɔ so edu baako, Worcester Public Schools kuo no too aba gye toom sɛ Ntoasoɔ Sukuu Atelɛtese ɛma Fɔɔl 2 no ɛbɛkɔ so. Fɔɔl 2 berɛ no bɛfiri aseɛ Ogyefoɔ da a ɛtɔ so 22 kɔsi Oforisuo 25. Agokansie a ɛbɛkɔ so wɔ Fɔɔl 2 berɛ mu no ne Fiild Hɔki, Mmarimaa/Mmaayewa krɔs kantri, Mmarimaa /Mmaayewa bɔɔlobɔ, Mmarimaa gɔɔfo, bɔɔlobɔ, Mmaayewa vɔlibɔl, Cheerleading/Asa, ɛne Baskɛtbɔɔl a wɔyɛ bom.

Mmarimaa/Mmaayewa indɔɔ Trak no wɔayi afiri FƆƆL 2 agokansie no ɛkɔ autdɔɔ Spring agokansie.

Bɔɔlobɔ dwumadie/sɛ wɔreyɛ trauto bɛtumi afiri aseɛ Ogyefuo da ɛtɔ so 22 na agokansie nkaeɛ a yɛabɔbɔ so bɛtumi afiri wɔn dwumadie/sɛ wɔreyɛ trauto wɔ Ɔbɛnim da ɛyɛ 1. Mesrɛ sɛ obiara ne ne sukuu anaa ne kookyi nni nkitaho na wahunu berɛ wɔbɛhyɛ aseɛ pɔtee ne berɛ a wɔde bɛfiri agokansie a w’ani gye ho no ase. Kookyifoɔ no bɛwɔ nkratasɛm biara a sukuuni biara a wɔyɛ atelɛtiseni ɛne n’awofoɔ ɛde wɔn nsa bɛhyɛ aseɛ ansa onii no atumi afiri aseɛ adi agorɔ no bi. Asukuufoɔ biara a wɔbɛsi gyinaeɛ sɛ wɔbɛtu kwan afiri seteeti no mu wɔ sukuu akwamma nnawɔtwe mu no, ɛsɛ sɛ wɔhwɛ sɛ wɔbɛdi Massachusetts Siteeti Akwantuo ho mmara berɛ wɔasane aba no. Asukuufoɔ no bi wɔ hɔ a wɔrentumi mfiri aseɛ animanim no berɛ wɔasane aba no, sɛ wɔanni siteeti no akwantuo ho mmara no so a.

FƆƆL 2 agokansie no nyinaa yɛde akɔhyɛ PODS ase na ama yɛahunu agorɔ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ ma sukuu biara ɛne agokansie biara. Sɛ yɛwie saa nhyehyɛeɛ yi a, yɛbɛma akookyifoɔ no ɛne sukuu ahodoɔ no nsa aka ɛho nsɛm no, na wɔn nso ama sukuufoɔ a wɔyɛ atelɛtese no ɛne wɔn abusuafoɔ nso nsa aka bi.

Deɛ ɛtwa toɔ koraa no, Mesrɛ sɛ obiara nhwɛ n’apomuden yie, mmɔ ne ho ban berɛ a ɔrehyɛ maske,hohorɔ wɔn nsa, ɛne sɛ wɔtete wɔn ntam afiri afoforɔ ɛho. Ɛyɛ yɛn anigye pa ara sɛ wɔasane ama Ntoasoɔ Sukuu a ɛyɛ Worcester Public Schools no Atelɛtese no asane aba bio. Deɛ ɛbɛyɛ na FƆƆL 2 berɛ mu dwumadie no akɔ so yie kamakama no, ɛho bɛhia sɛ obiara yɛ n’afamu deɛ de bɔ ne ho ban ɛne afoforɔ wɔbɛn no no ɛdefa Coronavirus a ɛbɛtrɛ ɛho. Berɛ a yɛrefiri FƆƆL 2 berɛ ase no, yɛsrɛ hunu sɛ yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛtumi biara sɛ yɛbɛma sukuuni biara a ɔyɛ atelɛtese ama wakyerɛ ne bɔberɛ na yɛama no hokwan ama wasi akan wɔ Ntoasoɔ Sukuu agokansie no mu. Yɛhwɛ kwan sɛ yɛbunu sɛ sukuufoɔ a wɔyɛ atelɛtese no redi agorɔ yi na berɛ korɔ no ara yɛahwɛ abɔ obiara ho ban sɛnea ɛsɛ na ɛfata.

Meda wo ase,

David Shea
Atelɛtese Kwankyerɛfoɔ
Worcester Public Schools

Xin chào,

Vào Thứ Năm, ngày 11 Tháng Hai, Ủy Ban Học Đường Worcester Public Schools đã biểu quyết thông qua giải Thể Thao Trung Học mùa THU 2. Mùa giải THU 2 sẽ bắt đầu vào ngày 22 Tháng Hai đến ngày 25 Tháng Tư. Các môn thể thao được bao gồm trong mùa giải THU 2 là Khúc Côn Cầu Trên Cỏ, Chạy Việt Dã Nam/Nữ, Bóng Đá Nam/Nữ, Đánh Gôn Nam, Bóng Bầu Dục, Bóng Chuyền Nữ, Nhảy Cổ Động/Cổ Vũ và Bóng Rổ Thống Nhất.

Điền Kinh Trong Sân Nam/Nữ đã được chuyển từ môn thể thao mùa THU 2 sang môn thể thao ngoài trời mùa Xuân.

Luyện tập/thi đấu thử môn bóng bầu dục có thể bắt đầu vào ngày 22 Tháng Hai và tất cả các môn thể thao khác được liệt kê trên đây có thể bắt đầu luyện tập/thi đấu thử vào ngày 01 Tháng Ba. Tôi yêu cầu rằng các học sinh phải liên hệ với những trường hoặc huấn luyện viên riêng của mình để biết ngày và giờ chính xác bắt đầu đối với môn thể thao mà các em muốn thi đấu. Các huấn luyện viên sẽ đưa ra giấy tờ cần thiết mà tất cả vận động viên học sinh và phụ huynh sẽ cần phải ký trước khi bất kỳ người nào bắt đầu tham gia thi đấu.

Các học sinh quyết định di chuyển ra khỏi tiểu bang trong tuần lễ nghỉ học phải tuân thủ lệnh đi lại của tiểu bang Massachusetts khi trở về. Một số học sinh có thể không có khả năng bắt đầu luyện tập hoặc thi đấu thử ngay tức thì, nếu họ không tuân thủ lệnh đi lại của tiểu bang. Tất cả các môn thể thao mùa giải THU 2 hiện đang được đưa vào PODS theo đội để chúng tôi có thể tính lịch thi đấu cho mỗi trường và mỗi môn thể thao. Ngay khi hoàn tất các lịch thi đấu, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đó với các huấn luyện viên và trường học, và họ sẽ chia sẻ các lịch này cho các vận động viên học sinh và gia đình của họ.

Sau cùng, tôi yêu cầu rằng mọi người phải giữ sức khỏe và an toàn bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay của mình và tự thực hiện giãn cách xã hội với những người khác. Chúng tôi rất vui mừng mùa giải Thể Thao Trung Học trong Worcester Public Schools đã quay trở lại. Để có một mùa giải THU 2 thành công, điều quan trọng là mỗi người phải thực hiện một phần nhiệm vụ của mình để bảo vệ bản thân và những người chung quanh khỏi bị lây nhiễm vi rút Corona đang lan truyền. Khi chúng tôi bắt đầu mùa giải THU 2, xin vui lòng biết rằng chúng tôi sẽ làm hết sức mình và đem đến cho mỗi vận động viên học sinh một trải nghiệm thể thao tuyệt vời và cơ hội tham gia thi đấu các môn thể thao Trung Học. Chúng tôi mong muốn trông thấy các vận động viên học sinh tham gia thi đấu và đồng thời mọi người càng giữ sức khỏe và an toàn càng tốt.

Thân ái,

David Shea
Giám Đốc Ban Thể Thao
Worcester Public Schools

Translate