Dr. Monárrez Welcome Message and Entry Plan

Fall Athletics Update – Oct. 1

Every week the latest and most up to date metrics for Covid related cases in cities and towns is updated. Tonight the city of Worcester still remains coded as a “red” city because of the number of Covid cases. The result of that coding means that all high school athletic practices and games are still postponed until further notice.
 
We will continue to monitor the number of Covid cases and have another update for everyone next Wednesday October 7th. Hopefully we will see better results next week!!!
 
In the meantime I ask that everyone continue to practice social distancing, wash your hands, and wear a mask to help stop the spread of the virus.
 
If you have any questions or concerns please feel free to call or email me at anytime.
 
Thank you
 
David Shea
Director of Athletics 
Worcester Public Schools 

Çdo javë përditësohen numrat më të fundit dhe rastet e lidhura me Covid në qytete dhe qyteza. Sonte qyteti i Worcester mbetet ende i koduar si një qytet "i kuq" për shkak të numrit të rasteve me Covid. Rezultati i këtij kodimi do të thotë që të gjitha stërvitjet dhe lojërat atletike të shkollës së mesme shtyhen ende deri në një njoftim tjetër.

Ne do të vazhdojmë të monitorojmë numrin e rasteve të Covid dhe do të kemi një përditësim tjetër për të gjithë të Mërkurën e ardhshme, 7 Tetor. Shpresojmë që të shohim rezultate më të mira javën e ardhshme!!! Ndërkohë, unë ju kërkoj të gjithëve të vazhdojnë të praktikojnë distancimin social, të lajnë duart dhe të mbajnë një maskë për të ndaluar përhapjen e virusit.

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, ju lutem mos ngurroni të më telefononi ose dërgoni një email në çdo kohë.

Ju faleminderit

David Shea
Drejtor i Atletikës
Shkollat Publike Worcester

सहर र नगरहरूमा Covid सँग सम्बन्धित मामिलाहरूको लागि प्रत्येक हप्ता हालैको र नविनतम मेट्रिकहरू अद्यावधिक गरिएको छ। आज राति वस्टर शहर अझै पनि Covid मामिलाहरूको संख्याको कारणले "रातो" सहरको रूपमा कोडेड रहन्छ। कोडिङ नतिजाको अर्थ सबै उच्च विद्यालय एथलेटिक अभ्यास र खेलकूदहरू अर्को सूचना नआएँसम्म अझै स्थगित छन् भन्ने हो।

हामीले Covid मामिलाहरूको संख्याको निरन्तर निरीक्षण गर्नेछौँ र सबैजनाको लागि अर्को बुधबार अक्टोबर 7th मा अर्को अद्यावधिक हुनेछ। आशा छ हामी अर्को हप्ता राम्रो नतीजा देख्दछौं !!! 

यस बीच म सबैजनालाई सामाजिक दूरी अभ्यासलाई जारी गर्न, आफ्ना हातहरू धुन र भाइरस फैलनबाट रोक्न मद्दत गर्न मास्क लगाउन अनुरोध गर्दछु।

तपाईंसँग कुनै पनि जिज्ञासा र सरोकारहरू छन् भने कृपया कुनै पनि समयमा मलाई फोन गर्न वा इमेल गर्न नहिच्किचाउनुहोस्। धन्यवाद

डेभिड शिया

एथलेटिक वस्टर पब्लिक स्कूलको निर्देशक

Todas as semanas, as métricas mais recentes e atualizadas para casos relacionados à Covid em cidades e vilas são atualizadas. Esta noite, a cidade de Worcester ainda permanece codificada como uma cidade "vermelha" por causa do número de casos de Covid. O resultado dessa codificação significa que todas as práticas e jogos atléticos do ensino médio ainda são adiados até novo aviso.

Continuaremos monitorando o número de casos de Covid e teremos outra atualização para todos na próxima quarta-feira, 7 de outubro. Esperamos ver melhores resultados na próxima semana!!! Nesse ínterim, peço que todos continuem a praticar o distanciamento social, lavem as mãos e usem máscaras para ajudar a impedir a propagação do vírus.

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, sinta-se à vontade para me ligar ou enviar um e-mail a qualquer momento.

Obrigado

David Shea
Diretor do Departamento de Atletismo
Escolas Públicas de Worcester

Cada semana se actualizan las métricas más recientes y actualizadas para casos relacionados con Covid en ciudades y pueblos. Esta noche, la ciudad de Worcester todavía permanece codificada como una ciudad "roja" debido al número de casos de Covid. El resultado de esa codificación significa que todas las prácticas y juegos atléticos de la escuela secundaria todavía se posponen hasta nuevo aviso.

Continuaremos monitoreando la cantidad de casos de Covid y tendremos otra actualización para todos el próximo miércoles 7 de octubre. ¡Ojalá veamos mejores resultados la próxima semana!

Mientras tanto, les pido a todos que sigan practicando el distanciamiento social, que se laven las manos y que se pongan una máscara para ayudar a detener la propagación del virus.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico en cualquier momento.

Gracias
David Shea

Naawͻtwe biara yԑbͻ mo nkaeԑ ԑfa nsemkra nyinaa a’ ԑrekͻso ԑne ahintasem a’ԑfa yԑn amansin Covid yadeԑ nsemhia ԑne yԑn kuropͻn, nkuronkuro ahodoͻ nyinaa gyinabea. Annwummerԑ yi, Worcester kuropͻn Covid yadeԑ gyinabea kͻso yԑ “red” ahobanbͻ ԑnam sԑ nnipadodoͻ a’ yahunu sԑ wͻn daso wͻ yadeԑ yi. Saa gyinabea ahwԑdeԑ kyerԑ sԑ ehia ahobanbͻ, enti yԑbԑkͻso atwe sukuu agodie ne akansie nyinaa ahinta akͻpem mmrԑ foforͻ.

Yԑbԑkͻso ahwԑ nnipadodoͻ Covid yadeԑ aponmuden gyinabea. Yԑde nkrabͻ foforͻ bԑto dwa abͻ obiara ammaneԑ Wukuada, Ahininme (October 7th ) boseme da a’ ԑtͻso nsoo. Yԑwͻ awireshemu ne gyideԑ sԑ yebenya nkͻsoͻ naawͻtwe a’ edi yԑn anim yi !!!!!!

Enti seesei, mekͻso abͻ obiara nkaeԑ sԑ, yehia ahobanbͻ, nnipadom ntetemu, nsa hohorͻ ԑne anokata sԑnea ebetumi aboa ama yabͻ yadeԑ yi ho ban ama yarewa yi ԑnsaasae obiara.

Sԑ wo wͻ asembisa, ͻhaw anaa ateesem biara a’ bͻ mmͻden frԑ anaa twerԑ me email koowaabͻ.

Me da mo ase

David Shea
Akansie ne Agodie Hwԑsofoͻ (Director of Athletics)
Worcester Aban Nsukuu

Mỗi tuần chúng tôi đều cập nhật số liệu mới nhất về số ca bệnh liên quan đến Covid tại các thành phố và thị trấn. Tối nay, Worcester vẫn là thành phố mang mã “màu đỏ” do số ca bệnh Covid. Mã màu này có nghĩa là tất cả các trò chơi và hoạt động thể thao của trường trung học phổ thông đều phải tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi số ca bệnh Covid và cập nhật thêm cho mọi người vào thứ Tư tuần sau, ngày 07 tháng 10. Hy vọng chúng ta được thấy kết quả khả quan hơn vào tuần tới!!!

Trong khi chờ đợi, tôi xin đề nghị mọi người tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay và đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của vi-rút.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay mối quan ngại nào, quý vị có thể gọi điện hoặc gửi email cho tôi vào bất kỳ lúc nào.

Xin cảm ơn quý vị

David Shea
Giám đốc Phòng thể dục thể thao
Worcester Public Schools (Khu học chánh Worcester)

Translate