Línea de Ayuda en Espanol: 774-502-0952

Menus & Nutrition

Healthy Summer Meals

Happy Summer!

The Worcester Public Schools Nutrition Department is excited to provide breakfast and lunch meals to our students this summer.

Meals for enrolled children (including anyone up to age 22 years enrolled in High School and/or English Language Learner programs) will be available Monday through Friday via Mobile meal service model this summer.

All meals are free of charge and parents/guardians are allowed to pick-up meals for their child(ren) who cannot get to a meal distribution site.

Meals may be picked up at any one of the Mobile Meal delivery locations throughout the city regardless of the school of attendance.

2021 Summer Schedule

Vakte të Shëndetshme në Shkollë

Mirësevini!

Departamenti i Ushqimit në Shkollat Publike Worcester është i entuziazmuar për të ofruar vaktet e mëngjesit dhe drekës për nxënësit tanë këtë vit shkollor 2020-2021. Vaktet janë të disponueshme ndërsa nxënësit marrin pjesë në mësimin në distancë.

Vaktet për fëmijët e regjistruar (përfshirë këdo deri në moshën 22 vjeç të regjistruar në programet e Shkollës së Mesme dhe / ose të Gjuhës Angleze) do të jenë të disponueshëm nga e Hëna deri të Premten përmes modeleve të ndryshme të shërbimit të vaktit këtë vjeshtë.

Të gjitha vaktet janë falas dhe prindërve / kujdestarëve u lejohet të marrin vakte për fëmijën(ët) e tyre të cilët nuk mund të shkojnë në një vend ku shpërndahen vaktet.

Vaktet mund të merren në cilindo nga vendet e shpërndarjes së Vekteve Merr & Ikë ose Vekteve të Lëvizshëm në të gjithë qytetin, pavarësisht shkollës së frekuentimit.

2020 – 2021 Orari i Vakteve

Vaktet Merr & Ikë (Grab & Go Meals)

Vaktet Merr & Ikë janë të disponueshëm në disa vende ku mund të ecni ose të shkoni me makinë në shkolla në të gjithë qytetin.

Orari i marrje së Vakteve Merr & Ikë: E Hënë deri të Enjte nga 3 P.M. deri 6 P.M. dhe të Premte nga 10 A.M. deri 1 P.M. Vaktet e marra të Premte përfshijnë edhe vaktet e fundjavës.

Vendi

Orari i të Hënë – tëë Enjte

Orari i të Premtes

स्वस्थकर स्कूल खानाहरू

फेरि स्वागत छ!

वस्टर पब्लिक स्कूल्स पोषण विभाग हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यो 2020-2021 स्कूल वर्षमा बिहानको नास्ता र दिउँसोको खानाहरू उपलब्ध गराउन उत्साहित छ। विद्यार्थीहरू रिमोट/दूर अध्ययनमा सहभागी हुँदा खानाहरू उपलब्ध हुन्छन्। 

नामांकित बालबालिकाका लागि खानाहरू (उच्च स्कूल र/वा अंग्रेजी भाषा अध्ययनकर्ता कार्यक्रमहरूमा नामांकित भएका 22 वर्ष उमेरसम्मका कुनै पनि व्यक्ति सहित) यो फलमा विभिन्न खाना सेवा मोडलहरू मार्फत सोमबार देखि शुक्रबारसम्म उपलब्ध गराइनेछ। 

सबै खानाहरू नि:शुल्क छन् र आमाबुवा/अभिभावकहरूलाई खाना वितरण साइट प्राप्त गर्न नसकेका तिनीहरूका बच्चा(हरू) का लागि खानाहरू पिक-अप गर्न अनुमति दिइन्छ।

खानाहरू उपस्थिति स्कूललाई ध्यामा नराखी शहरबाट ग्र्याब एण्ड गो वा मोबाइल खाना डेलीभरीको कुनै पनि स्थानहरूमा पिकअप गर्न सकिनेछ। 

2020 – 2021 खाना अनुसूची

ग्र्याब एण्ड गो खानाहरू

ग्र्याब एण्ड गो खानाहरू शहरबाट बहु ड्राइभ गरेर वा हिँडेर स्कूल स्थानहरूमा उपलब्ध छन्।

ग्र्याब एण्ड गो खाना पिक-अप गर्ने समय: सोमबार देखि बिहीबारसम्म दिउँसो 3 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म र शुक्रबार बिहानको 10 बजेदेखि दिउँसोको 1 बजेसम्म शुक्रबार पिकअपले हप्तान्त खानाहरू समावेश गर्छ।

स्थान

सोमबार देखि बिहीबारको समय

शुक्रबारको समय

Refeições Escolares Saudáveis

Bem-vindo de volta!

O Departamento de Nutrição das Escolas Públicas de Worcester está animado em fornecer café da manhã e almoço para nossos alunos neste ano letivo de 2020-2021. As refeições estão disponíveis enquanto os alunos participam do ensino à distância.  

Refeições para crianças matriculadas (incluindo qualquer pessoa de até 22 anos matriculada no Ensino Médio e / ou em programas de Inglês) estarão disponíveis de segunda a sexta-feira por meio de vários modelos de serviço de refeição neste outono.

Todas as refeições são gratuitas e os pais / responsáveis ​​estão autorizados a buscar refeições para seus filhos que não podem chegar ao local de distribuição de refeições.

As refeições podem ser retiradas em qualquer um dos locais de entrega Grab & Go (Pegue & Leve) ou Mobile Meal (Refeição Móvel) em toda a cidade, independentemente da frequência escolar.

Calendário de Refeições 2020-2021

Grab & Go Meals (Refeições para Viagem)

Refeições para viagem estão disponíveis em várias escolas locais em toda a cidade.

Refeições para viagem Horários de retirada: segunda a quinta, das 15h00 às 18:00 e sexta-feira a partir das 10h00 às 13h00 A coleta de sexta-feira inclui refeições de fim de semana.

Local

Horário Segunda – Quinta

Horário Sexta-feira

Comidas escolares saludables

¡Bienvenidos!

El Departamento de Nutrición de las Escuelas Públicas de Worcester se complace en proporcionar desayunos y almuerzos a nuestros estudiantes este año escolar 2020- 2021. Las comidas están disponibles mientras los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia.

Las comidas para los niños inscritos (incluyendo cualquier persona de hasta 22 años inscritos en la escuela secundaria y/o programas para estudiantes aprendices de inglés) estarán disponibles de lunes a viernes a través de varios modelos de servicio de comidas este otoño.

Todas las comidas son gratuitas y los padres/tutores pueden recoger las comidas de sus hijos que no pueden ir a un lugar de distribución de comidas.

Las comidas se pueden recoger en cualquiera de los lugares de entrega Grab & Go o Mobile Meal en toda la ciudad, independientemente de la escuela a la que asista.

Horario de comidas 2020 - 2021

Comidas Listas para Llevar (Grab & Go)

Las Comidas Listas para Llevar están disponibles en varias escuelas para recoger a pie o en carro alrededor de toda la ciudad.

Horario de recogida de comidas Grab & Go: de lunes a jueves de 3 p.m. a 6 p.m. y viernes de 10 a.m. a 1 p.m. La recogida del viernes incluye las comidas para el fin de semana.

Ubicación

Horario de lunes - jueves

Horario de viernes

Sukuu Aduane aa Ahuɔden Womu

Akwaaba! 

Worcester Amansan Sukuu Aduanemuahuoden Fa no ani gye ho sɛ yɛbɛma y'asukuu foɔ no anopa ne awia aduane wɔ saa 2020-2021 sukuu afe no mu. Aduane wɔ hɔ mmerɛ aa sukuufo ɛɛyɛ efie/ kwan tenten adesua.  

Aduane ma mmofra aa y'agye ɔmo sukuu mu(ne obi biara aa wadi akodru mfie 22 aa ɔwɔ ntoasoɔ sukuu mu ne/anaa Brɔfo Kasaa Osuanii Dwumadie no mu) bɛ ba friti Dwoada kɔpem Fiada aa ɛbɛnam aduane kwan ahodoɔ saa ɛtɔ mmrɛ yi mu.  

Obiaa ntua ka biaa mma aduane yi na awofoɔ/ahwɛfoɔ wɔ ho kwan sɛ ɔmo bɛba abɛfa nnuane no ama ɔmo mma aa ɔmo ntumi nkɔ faako aa yɛkyekyɛ aduane no.

Wo betumi afa aduane no wɔ yɛn Fa na Kɔ beaɛ anaa Aduane aa Yɛnante kyekyɛ beaɛ baabiaa wɔ kutom no mu nyinaa aa ɛnfa ho sukuu aa wo kɔ.

2020 – 2021 Aduane Ntotoeɛ

Fa na Kɔ Nnuane

Fa na Kɔ Nnuane wɔ afanan ahodoɔ bebree aa yɛnante nkɔ anaa yentwi kaa nkɔ sukuu beaɛ biaa wɔ kuro no mu nyinaa. 

Fa na Kɔ Nnuane gyeɛ mmrɛ: Dwoada kɔpem Yawada friti Awia 3 kɔpem Anwumerɛ 6 ne Fida friti Anopa 10 kɔpem Awia 1. Fida gyeɛ no Memeneda ne Kwasida ka ho.

Beaɛ

Dwoada– Yawada Mmerɛ

Fida Mmerɛ

Bữa ăn học đường lành mạnh

Chào mừng quý vị quay trở lại!

Worcester Public Schools Nutrition Department (Bộ phận Dinh dưỡng của Khu học chánh Worcester) rất vui được cung cấp bữa sáng và bữa trưa cho học sinh của chúng tôi trong năm học 2020-2021 này. Bữa ăn được cung cấp trong thời gian học sinh tham gia học từ xa/giãn cách.  

Bữa ăn dành cho học sinh đã ghi danh (bao gồm bất kỳ học sinh nào từ 22 tuổi trở xuống đã ghi danh vào các chương trình Trung học phổ thông và/hoặc chương trình dành cho Học viên Anh ngữ) sẽ được cung cấp từ thứ Hai đến thứ Sáu thông qua các mô hình dịch vụ bữa ăn khác nhau trong học kỳ mùa thu này.  

Tất cả các bữa ăn đều miễn phí và phụ huynh/người giám hộ được phép nhận bữa ăn cho (các) con em mình không thể đến nhận bữa ăn tại điểm phân phát.

Quý vị có thể nhận bữa ăn tại bất kỳ địa điểm giao bữa ăn Grab & Go (mang đi) hoặc Mobile Meal (bữa ăn di động) nào trên toàn thành phố bất kể trường học.  

Lịch phân phát bữa ăn năm học 2020 – 2021

Bữa ăn Grab & Go

Bữa ăn Grab & Go được giao tại nhiều điểm trường dành cho người đi bộ hoặc đi xe trên toàn thành phố.

Thời gian nhận Bữa ăn Grab & Go: Thứ Hai đến thứ Năm, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều, và thứ Sáu là từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Thứ Sáu nhận cả bữa ăn cho các ngày cuối tuần.

Địa điểm

Thời gian nhận vào Thứ Hai – Thứ Năm

Thời gian nhận vào Thứ Sáu

Mobile Meal Delivery

The Worcester Public Schools Mobile Nutrition vehicles will be scheduled to stop at various locations around the city.

Location

Time

Shpërndarja e Vakteve Lëvizëse

Makinat e Ushqimit Lëvizës të Shkollave Publike Worcester do të planifikohen të qëndrojnë në disa vende rreth qytetit.

Vendi

Orari

मोबाइल खाना डेलिभरी

वस्टर पब्लिक स्कूल्स मोबाइल पोषण सवारी साधनहरू शहरको वरिपरि विभिन्न स्थानहरूमा रोक्न निर्धारित गरिनेछ। 

 स्थान

समय

Entrega Móvel de Refeições 

Os veículos de Nutrição Móvel das Escolas Públicas de Worcester serão programados para parar em vários locais da cidade.

 Local

Horário

Entrega de Mobile Meal

Los vehículos móviles de nutrición de las Escuelas Públicas de Worcester estarán programados para detenerse en varios lugares de la ciudad. 

Ubicación

Hora

Aduane aa Yɛnante Kyekyɛ

Worcester Amansan Sukuu Aduanemuahuoden aa Yɛnante kyekyɛ kaa no, y’ayɛ ntotoeɛ sɛ engyina wɔ beaɛ ahodoɔ bi wɔ kuro no mu.

Beaɛ

Mmerɛ

Giao bữa ăn Mobile Meal

Các xe Mobile Nutrition (Dinh dưỡng di động) của Worcester Public Schools sẽ dừng tại nhiều điểm quanh thành phố.

Địa điểm

Thời gian

CABI / Miss Betty’s Daycare
347 Greenwood Street
8:30 - 8:40
North High
140 Harrington Way
9:00 - 11:30
Chandler Elementary School Yard
114 Chandler Street
9:55 - 10:10
CMHA Family Shelter @ Ives Street
21 Ives Street
10:40 - 10:50
Woodland Academy School Yard
93 Woodland Street
11:00 - 11:15
Greendale YMCA
75 Shore Drive
11:00 - 11:30
Main YMCA
766 Main Street
11:20 - 11:40
Lakeside Apartments
30 Lakeside Ave
12:45 - 1:00
Greatbrook Valley Library
89 Tacoma Street
12:45 - 1:00
Chino Ave Play Yard
135 Chino Avenue
1:05 - 1:20
Washington Heights
55 Williamsburg Drive
1:10 - 1:30
Curtis Apartments
32 Greatbrook Valley Ave
1:25 - 1:40
Coes Pond Playground
30-98 Coes Street
2:00 - 2:15
Harlow Street School Yard
15 Harlow Street
2:00 - 2:10
Grant Square Park
12 Windsor Street
2:15 - 2:25
University Park
965 Main Street
2:30 - 2:50
Burncoat Elementary School Yard
526 Burncoat Street
2:40 - 3:00
Logan Park
539 Mill Street
3:05 - 3:20
Elm Park Community School Yard
23 North Ashland Street
3:15 - 3:30
Beaver Brook Park
29 Mann Street
3:30 - 3:45
Lake Park
521 Hamilton Street
3:45 - 4:00
Oread Castle Park
9 Mann Street
3:55 - 4:05
East Park
180 Shrewsbury Street
4:15 - 4:30
Vernon Hill Park
150 Providence Street
4:15 - 4:25
Greenwood Park
14 Forseberg Street
4:30 - 4:45
Shine Pool
146 Providence Street
4:45 - 5:00
Crompton Park
9 Canton Street
5:00 - 5:30

Home Delivered Meals

Home delivered meals are available to families in situations where a child(ren) is unable to leave the house. Meal delivery will include breakfast and lunch and up to three (3) days of meals on Friday for the weekend.

Vaktet e Sjella në Shtëpi

Vaktet e sjella në shtëpi janë të disponueshme për familjet në situatat kur një fëmijë(t) nuk është në gjendje të largohet nga shtëpia. Sjellja i vaktit do të përfshijë mëngjesin dhe drekën dhe vakte deri në tre (3) ditë të Premten për fundjavën.

घरमा पुर्याइने खानाहरू

घरमा पुर्याइने खानाहरू बच्चा(हरू)ले घर छाड्न नसक्ने अवस्थाहरूमा परिवारहरूलाई उपलब्ध छन्। खाना डेलीभरीले हप्ताको लागि बिहानको र दिँउसको खाजा र तीन (3) दिनसम्मको खानाहरू शुक्रबारमा समावेश गर्नेछ।

 

Refeições Entregues em Casa 

Refeições entregues em casa estão disponíveis para famílias em situações em que a(s) criança(s) não pode(m) sair de casa. A entrega de refeições incluirá café da manhã e almoço e até três (3) dias de refeições na sexta-feira para o fim de semana.

Comidas Entregadas a Domicilio

Las Comidas entregadas a domicilio están disponibles para las familias en situaciones en las que los niños no pueden salir de la casa. La entrega de comidas incluirá desayuno y almuerzo y hasta tres (3) días de comidas el viernes para el fin de semana.

Efie Aduane aa Yɛdema 

Efie Aduane aa yɛdema wɔ hɔ ma abusuafo aa ɛwɔ tebea bi mu aa(mm) abofra ntumi mfri fie no mu.  Anopa ne Awia aduane ne aduane aa ɛkɔ kɔpem nna mmiensa(3) wɔ Fida mu ma Memeneda ne Kwasida ka Aduane aa yɛdema no ho. 

Bữa ăn giao tại nhà

Bữa ăn sẽ được giao tận nhà cho gia đình trong trường hợp học sinh không thể rời khỏi nhà. Bữa ăn được giao sẽ bao gồm bữa sáng và bữa trưa và tối đa ba (3) ngày ăn vào thứ Sáu cho các ngày cuối tuần.


Donna Lombardi
20 Irving Street
Worcester, Ma 01609
508-799-3132
[email protected]

UPDATED - July 15, 2021

Translate